אודות העמותה

העמותה הוקמה מתוך הכרה שמעמדו של הצרכן הישראלי מצוי בשפל. קולו של הצרכן אינו נשמע
אל מול מקבלי ההחלטות.


בעוד שברחבי העולם מרבית ארגוני הצרכנות הפועלים לקידום האינטרסים הצרכניים, נמנים על ארגוני החברה האזרחית, בישראל, הארגונים המרכזיים העוסקים בתחום הצרכנות הם ממשלתיים (הרשות, המועצה ההסתדרות)

או ארגונים הנתמכים על ידי העוסקים ומחויבים לאזן בין האינטרס הצרכני לאינטרס העסקי.

אין שום ארגון צרכני ששם לנגד עיניו את טובת הצרכן בלבד, ללא תלות בגורמים ממשלתיים או עסקיים.

 

Skip to content