חקיקה צרכנית

מטרתנו לייצר פלטפורמת מידע אמינה ומעודכנת שתשרת ותגביר את המודעות הצרכנית בישראל .

חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, מהווה את בסיס החקיקה הצרכנית בישראל. החוק למעשה מבסס את ההנחה שהצרכן נמצא בעמדת נחיתות מול העוסק באופן מובנה ומספק הגנות שונות על הצרכן ומבסס את זכויותיו .

על הוראות חוק הגנת הצרכן לא ניתן להתנות, אלא לטובת הצרכן

על אף שחוק הגנת הצרכן עומד בבסיס החקיקה הצרכנית, ישנה חקיקה נוספת אשר משפיעה ומגבשת את הזכויות הצרכניות, כגון החקיקה החוזית, וכן הוראות חוק המכר..

Thumb docs_hanhaiut_memone_הנחיית-אי-אכיפה-בעניין-הצגת-מחירים-על-גבי-מוצרים-חרבות-ברזל.pdf הצגת מחירים על גבי מוצרים חרבות ברזל application/pdf

תיאור

Open Download Copy Link 613.16 KB December 21, 2023
613.16 KB
Thumb docs_hanhaiut_memone_סופי-הנחיית-אי-אכיפה-בעניין-השארת-הודעה-וחזרה-לצרכן-נכון-ליום-11_10_23.pdf הנחיית אי אכיפה בעניין השארת הודעה וחזרה לצרכן application/pdf

Open Download Copy Link 681.51 KB December 21, 2023
681.51 KB
Thumb דחיית-מועדים-הוראת-שעה-חרבות-ברזל.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 216.54 KB December 21, 2023
216.54 KB
Thumb חוק-החוזים-האחידים-תשמג-1982.pdf חוק החוזים האחידים, תשמג-1982.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 148.29 KB December 27, 2023
148.29 KB
Thumb חוק-החוזים-תרופות-בשל-הפרת-חוזה-תשלא-1970.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 138.59 KB December 27, 2023
138.59 KB
Thumb חוק-המכר.pdf חוק המכר.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 159.04 KB December 27, 2023
159.04 KB
Thumb חוק-המכר.pdf חוק המכר.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 159.04 KB December 27, 2023
159.04 KB
Thumb חוק-שירותי-תעופה-פיצוי-וסיוע-בשל-ביטול-טיסה-או-שינוי-בתנאיה-.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 216.43 KB December 27, 2023
216.43 KB
Thumb תקנות-הגנת-הצרכן-אחריות-ושירות-לאחר-מכירה.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 538.55 KB December 27, 2023
538.55 KB
Thumb תקנות-הגנת-הצרכן-גילוי-פרט-מהותי-לגבי-אספקת-נכס-או-שירות-תשעח-2018.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 95.51 KB December 27, 2023
95.51 KB
Thumb תקנות-הגנת-הצרכן-גילוי-פרט-מהותי-לגבי-שירות-משלוח-טובין-תשעו-2015.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 96.59 KB December 27, 2023
96.59 KB
Thumb תקנות-הגנת-הצרכן-האותיות-בחוזה-אחיד-ובתנאי-הכלול-במידע-אחר-המיועד-לצרכן-תשנה-1995.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 95.45 KB December 27, 2023
95.45 KB
Thumb תקנות-הגנת-הצרכן-חובת-גילוי-וחשיפה-נאותה-של-מצרך-מזון-בפיקוח-תשעב-2012.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 98.37 KB December 27, 2023
98.37 KB
Thumb תקנות-הגנת-הצרכן-מכירות-באשראי-מכירה-מיוחדת-ועסקה-ברוכלות-תשמג-1983.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 138.55 KB December 27, 2023
138.55 KB

14

Skip to content