העמותה בתקשורת

העמותה שואפת להשמיע את הקול של הצרכן- בועדות בכנסת, בניירות עמדה, ובתקשורת, ללא מגבלות , וללא אינטרסים

Skip to content