הזמנת הרצאה

העמותה מעבירה ההרצאות המכוונות למתן כלים פרקטיים להתמודדות צרכנים עם עוולות צרכניות.
בסוף הרצאה ינתן סיוע בהגשת תלונות.


Skip to content