צור קשר

פרטי התקשרותשם
077-9968884טלפון
15350520106@fax.exm.co.ilפקס
legal@ncc.org.ilעו”ד עופר פיינשטיין
hadas.consumer@ncc.org.ilעו”ד הדס יעקובסון
rakefet.consumer@ncc.org.ilרקפת וינטרוב
lena.consumer@ncc.org.ilלנה פורטנוי
press.consumer@ncc.org.ilהזמנת הרצאות והדרכות
press.consumer@ncc.org.ilדוברות וקשרי חוץ
legal.consumer@ncc.org.ilרגולציה וקשרי ממשל
office.consumer@ncc.org.ilמזכירות והנהלת חשבונות
Skip to content